Bestyrelsesmøde 30. juni 2020

Referat bestyrelsesmøde Virksundlystbådehavn:

 

Deltagere:

 

Kirsten Pugholm (KP)-næstformand

Niels Ove Jespersen (N.O)

Kristian Brøns Nielsen (KBN)-sekretær

Allan Handberg (AH) (afbud)

Gerda Pedersen (GP)– kasserer

Mary-Ann Christiansen (MAC)

 

Suppleanter:

Rene Fjellerup (RF)

Ole Lauritsen (OL)

 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 30. juni 2020 kl. 17-18

i klubhuset

 

 

Forslag til dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat: Godkendt

 

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 2. juni 2020

Referat: Godkendt

 

 1. Meddelelser fra næstformanden
 • Siden sidst

Referat: Kirsten har haft møde med Jens Kofoed vedr. det fremtidige samarbejde – mange gode tanker fra både sejlklub og havnen.

Vi har på henvendelse til LP-stativer, vedr. udarbejdning af støtter til stativer når de bruges til både med mast på, fået at vide at de ikke serieproduceres længere. De skal derfor specialfremstilles. Det blev besluttet at søge anden leverandør og udskyde beslutning herom til næste år.

Møde med destination Limfjorden. Der laves en opdateret hjemmeside.

Glas til afskærmning er på vej og sættes op i næste uge.

Shelters er stillet op ud for bro 4 og er allerede flittig benyttet..

Den røde bøje er gået løs og skal genplaceres. NO følger op herpå.

 •  
 1. Opsamling på byggesagen vedr. Multihus (KBN og NO)

Referat: KBN og NO gav en kort opdatering. Der har været nabohøring. Ligesom KBN har haft et møde med repræsentanter fra Borgerforeningen:  Skive kommune ønsker at der afholdes møde med de involverende. Det bliver nok lige efter sommerferien.

 

 

 

 

 

 

 1. Status vedr. broarbejdet

Referat: Understøtningen af bro 7, har Bent nu fuldført det på fineste vis.

!

 

 1. Plan for havnefode (KP)

Referat: Kirsten har udarbejdet revideret plan. Der er ophængt i klubhuset

 

 1. Klargøring til Generalforsamling – Planlagt til torsdag den 20. august 2020 kl. 19 (?)

Referat: Datoen godkendes. KBN udsender dagsorden

 

 1. Forslag om arbejdsbeskrivelser for havnens forskellige udvalg. – (Alle)

Referat:

Der mindes her om at indsende jeres sidste reviderede forslag – så de kan behandles på kommende møde efter sommerferien.  Kirsten og Mary-Ann – samler op på beskrivelserne inden næste møde.

 

 1. Næste møde er aftalt til mandag den 17. august kl. 17.

 

 1.  

 

Referat: Næste møde i den nye bestyrelse  – 50 års jubilæum , skiltegennemgang, Opfølgning på debatdagen.

Der gøres opmærksom på at de mastebukke der stadig står stablet bag mastehuset skal fjernes. Ellers bliver de kørt til destruktion   

Referent

Kristian Brøns Nielsen

Download referatet her