Gæstesejler

Velkommen til Virksund lystbådehavn. Vi er glade for at du som sejler har valgt at aflægge et besøg i denne hyggelige havn i den inderste del af Limfjorden. Vi tror på, at du vil respektere den tillid, som vi viser dig, ved at du kan benytte de forskellige faciliteter på lystbådehavnen, såfremt du betaler dine havnepenge for din gæsteplads i den periode, som du ligger med din båd i havnen og benytter havnens faciliteter.

Ved din ankomst til Virksund havn.

Som gæstesejler kan du lægge til kaj alle steder i havnen, hvor der er ledige havnepladser. Som sejler kan du umiddelbart se, om en havneplads er ledig. En grøn pladefarve angiver, at den enkelte havneplads er ledig. Hvis ikke pladsen er ledig er pladefarven rød. På den enkelte plade står der nogle tal f.eks: “3,15” disse tal indikerer afstanden mellem de to yderste pæle, dette til hjælp for dig som sejler.

Ved indgangen til sejlerkontoret er vores betaling automat opstillet, her betaler du havnepenge OBS! “kun betalingskort” Der udskrives en label, med data på hvor længe du bliver i havnen, denne label sætte synligt på din båd, gerne på søgelænder eller pulpit.

OBS! hvis automaten svigter og din label ikke udskrives, er det vigtigt at du har den udskrevne kvitteringen som dokumentation.

På kvitteringen kan du desuden se kode til havnens wifi. 

Havnefogeden vil normalt komme forbi dig i løbet af dagen.

Du kan læse om havnens faciliteter her.

 

Virksund Havn er medlem af frihavnsordningen

Find opdateret oversigt over Frihavnsordningen (FH) på havneguide.dk

Frihavnsordningen indebærer, at alle havne som er tilsluttet ordningen  kan besøge andre tilsluttede havne i op til tre døgn uden afgift. Fartøjer, som er med i ordningen, skal føre FH-etiketten, som fornyes hvert år. FH-etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden let synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavnen skal på forlangende kunne forevises den stedlige havnemyndighed.

Du ønskes et godt ophold i Virksund Lystbådehavn. Vi håber, at du vil benytte dit ophold til at se dig omkring i bl.a. Virksund, Ørslevkloster, Ulbjerg og Sundstrup. Egnen rummer mange fantastiske naturoplevelser og historier. Du kan læse mere området under turistinformation.