Bestyrelsen i Virksund Lystbådehavn

Bagerst fra venstre: Svend Nordby, Bernd Krause, Søren Barasinski, Allan Handberg. Foran fra venstre: Grete Glerup, Mary-Ann S. Christiansen, Per Nielsen, Kristian Brøns.
Bestyrelse Virksund Lystbådehavn
NavnMailTelefon

Formand:

Mary-Ann Steenbryggen Christiansen

msteenbryggen@gmail.com

42305588

Næstformand:

Kristian Brøns Nielsen

kristian@broenscounsult.dk

20141733

Kasserer:

Per Nielsen

jetteogp@gmail.com

 27115649

Sekretær:

Grete Glerup

 greteglerupknudsen@gmail.com

20401198

Best. medlem.:

Allan Handberg

(Koordinator kranteam)

ahandberg@gmail.com

20252978

Best. medlem.:

Bernd Krause

berndkrause7470@gmail.com

40211875

Suppleant:

Søren Barasinski

s.barasinski@gmail.com

25356226

Suppleant:

Svend Nordby

svend.nordby@gmail.com

87554972