Havn, bådpladser og -stativer

 

Virksund Lystbådehavn blev etableret i 1971. Havnen er løbende blevet udbygget og nye broer er blevet tilføjet siden etableringen. På skitsen ses de forskellige broer og bådpladser i havnen.

Du kan læse om havnen mere i havneguide.

Læs om havnens besejlingsforhold her

Bådpladser

Virksund Lystbådehavn råder over ca. 150 bådpladser. For at komme i betragtning til en bådplads i havnen kontaktes havnens kasserer.

Er der ledige pladser i havnen udpeges plads til båden i dialog mellem lystbådehavnens repræsentant og bådejeren. Havneplads betales i forhold til bådpladsens størrelse. 

Se betaling under priser og takstblad. Priserne fastsættes én gang om året på havnens generalforsamling.

Har vi ikke aktuelt en ledig havneplads til din båd, er det muligt at blive sat på lystbådehavnens venteliste. For at blive optaget på venteliste betales 1/4 indskud jf. priser og takstblad

Bådstativer

Alle både, der står på bedding på havnens område, skal principielt benytte et af havnens bådstativer. Bestyrelsen skal derfor sikre, at alle både, som skal placeres i stativ, også kan få et stativ.
Produktionen af nye stativer tager lang tid. Derfor er det vigtigt at du beslutter dig for have din båd på bådpladsen ved Virksund Lystbådehavn. 

Såfremt du ikke har rådighed over et stativ, men ønsker at komme i betragtning til et stativ, skal du senest den 1. august bestille et bådstativ hos havnens kasserer

Betaling for brug af bådstativ fremgår af priser og takstbladBetaling af depositum sker efter bestillingen. Kasseren afsender faktura, hvorefter der betales.