Kranteam

Kranteamet har ansvar for at isætte og optage både. Krantemaet betjener havnens kran, afhenter både og hensætter både i havnens stativer.

Står du i en situation, hvor din båd enten skal sættes i vandet eller skal tages på land ved hjælp af havnens kran skal du kontaktet kranteamet. Kranen benyttes også til at tage master op og sætte master i sejlbådene. Havnenskranens løftekapacitet er 12 tons.

Hvert år laves en plan for isætning af både om foråret og optagning i efteråret. Hver enkelt bådejer har selv ansvar for at reservere tid i denne plan. Her på hjemmesiden informeres om, hvornår planen er tilgængelig, så man som bådejer kan booke tid til båd og evt. mast.

DOWNLOAD PLAN FOR BÅDISÆTNING 2024

Såfremt det ikke er muligt for dig som bådejer at finde tid i forbindelse med de fælles bådoptagnings- eller isætningsdage, må du selv aftale tid og pris med en vognmand, kranfører og en traktorfører.  

Bestyrelsesmedlem Allan Handberg koordinerer aftaler i kranteamet mv. Han kan kontaktes på mail ahandberg@gmail.com eller telefon 20252978.

Både kan optages med vognmand og herefter transporteres væk fra havnen. Kranteamet skal i disse tilfælde have oplyst tidspunktet for optagning, da disse tidspunkter ikke må kollidere med havnens brug af havnekranen mv.

Havnen arrangerer i øvrigt ikke fælles bådoptagning eller – isætning med vognmand. Dette indebærer, at bådejere, der skal benytte vognmand, selv må bestille tid hertil. 

Sikkerhed: Kranteamet sammensætning sikrer at der er godkendte, uddannede kranfører til alle typer løft. Når kranen er i brug , skal alle inden for afspærringen anvende værnemidler såsom hjelm og sikkerhedssko.

Kranførere:

Navn:

Både til 4,3t:

Alle både:

Master:

Tlf.nr.

Mail:

Kåre Johannesen

X

 

X

40339171

foss@fiberfart.dk

Martin Lindgaard

 

X

X

51814126

martin.lindgaard@hotmail.com

Dan B. Nielsen

 

X

X

51886579

danbnielsen@gmail.com

H.C. Hvam (Sjas)

 

X

X

97541002

gudrunhvam@gmail.com

Leif Støttrup

X

 

X

22828069

viviogleif@gmail.com

Ole Boel Pedersen

X

 

X

30205604

ole-boel@webspeed.dk

Erik Nymann

 

X

X

20124511

nymann@enymail.dk

Allan Handberg

  

X

20252978

ahandberg@gmail.com

Ulf

  

X

86667014

ulfporsekarisen@gmail.com

Traktorførere:

Navn:

Alle både:

Tlf.nr.

Mail:

Martin Nielsen

X

30925809

manie650@gmail.com

Elo Fogtmann

X

40145854

susannef392@gmail.com

Carl Erik

X

28760310

carlerik@oncable.dk

Martin Lindgaard

(Enkelte både)

51814126

martin.lindgaard@hotmail.com

Søren Jensen

X

24207726

skj@gmail.com