Mentorordning for klub og havn

2018

Mentor i

Virksund Sejlklub

Som Virksund Sejlklubs og – Havns mentoransvarlige er udpeget Carsten Overgaard, mail: co@overgaardviborg.dk og telefon, 51649522.

Den mentoransvarlige vil i hvert enkelt tilfælde være behjælpelig med at udpege en mentor for nye medlemmer. Oversigt over mentorer beror hos Carsten Overgaard.

 

  1. Formål

Mentorordningen i Virksund har til formål at bidrage til at give dig som nyt medlem i Virksund en god start som sejler i sejlklub og på havn. Som nyt medlem i klub og på havn har du selvsagt behov for at føle dig velkommen og får en god oplevelse af at komme i Virksund. Her kommer mentoren ind i billedet. Mentorerne skal bidrage til, at du som nyt medlem får en god oplevelse, føler dig velkommen og kan vejledes om sejlads, livet på fjorden og andre forhold i havn og sejlklub. Måtte du som nyt medlem stå med udfordringer i løbet af sæsonen, kan du kontakte mentoren for at spørge ham eller hende til råds – om stort og småt.

Som nyt medlem kan du kan komme til Virksund med mange eller få sejlermæssige forudsætninger. Nogle har allerede sejlbåd eller motorbåd, andre har måske sejlet gennem mange år, mens nogle først lige har taget duelighedsbevis og netop har fået de første erfaringer i sejlerskolen. Spændvidden i erfaring, interesser og behov kan således være meget stor og mentorens støtte bør afspejle de behov, som du som nyt medlem efterspørger – stort eller småt.

Alle nye medlemmer får tilbud om at få udpeget mentor.

 

2. Mentors rolle og opgave

En mentor er et medlem af Virksund Sejlklub og havn, som har sejlererfaring og kan hjælpe og støtte dig som nyt medlem. Mentoren er således en person, som du som ny i Virksund kan knytte dig til, indtil du ikke længere har behov for denne hjælp og støtte eller til dit eget netværk er opbygget i sejlklub og på havn.

Mentorens indledende opgave er at aktivt at opsøge det nye medlem og udveksle telefonnumre og mailadresser. Herudfra kan laves aftale om at mødes på havnen eller andet sted for at udveksle erfaringer.

Alle mentorer er parate til, at du som nyt medlem får en god oplevelse af at være del af Virksund Sejlklub og Virksund Havn.

Mentoren kan bl.a. støtte og bidrage med

  • At informere om havn og klubs arrangementer i løbet af sæsonen.
  • At levere kontaktoplysninger til andre i klub og havn, såfremt der opstår behov, fx betaling af kontingent, måling af sejl eller oplyse om forsikringsforhold mv.
  • At dele erfaringer omkring havne og farvand, som kan være til nytte for dig som nyt medlem.
  • At tage med på sejltur og vise nye sejlere det nære farvand i fjorden.
  • At oplyse om optankningsmuligheder, brug af mastekran og masteskur mv.
  • At oplyse, hvordan du klargør din båd til sæsonen, vedligeholder din båd i løbet af sæsonen og vinterklargør din båd efter sæsonen. Hvordan får du fat i nøgle til mastehuset og hvordan gennemføres bådoptagning ved sæsonafslutning.

Det kan også være, når du som ny sejler møder op til sejlads, og der;

  • lige er noget som driller.
  • Ikke forstår alt, hvad der blev sagt.
  • ikke ved, hvad man skal gøre.

– ja så kan du tage fat i din mentor og søge hjælp og vejledning.

Det kan være at du har installationsmæssige udfordringer og gerne vil have råd og vejledning, så kan di n mentor hjælpe eller måske udpeget en anden kompetent person i Virksund.

Er man en god mentor, husker man lige at gå forbi det nye medlem og sige “hej – går det godt?” – “er der noget vi skal have snakket om?” mv.

Det kan også være, at mentor og medlem aftaler at sejle lidt ekstra en weekend eller en aften.

Ja, der er mange muligheder for at være en god mentor, og sørge for at du som ny sejler føler dig godt tilpas i Virksund.

 

3. Mentoransvarlig

Virksund Sejlklub og Virksund Havn udpeger i fællesskab en overordnet mentoransvarlig. Den overordnede ansvarlige har til opgave at udpege mentorer til nye medlemmer. Den mentoransvarlige udfærdiger opslag og sørger for information om ordning mv. på hjemmesiden.

Den ansvarlige opretter et netværk af mentorer. Netværket af mentorer opdateres og ajourføres en gang om året af den overordnede mentoransvarlige ved starten af en ny sæson. Mentorlisten er tilgængelig på Virksund Sejlklub og Virksund Havns hjemmeside.