Senior arbejde på havnen

Den nystiftede arbejdsgruppe af frivillige seniorer havde første arbejdsdag på havnen tirsdag den 1. oktober.

Der mødte 9 morgenduelige til rundstykker og kaffe kl 9. Her drøftede vi hvilke arbejdsopgaver der skulle tages fat på. Steen ledte og fordelte arbejdet. Alle gik glade og entusiastiske i gang hvor vi nåede følgende:

  • Oprydning i det gamle sejlerkøkken
  • Opretning af stolper til det nye rækværk på bro 7
  • Påbegyndt oprydning på beddingspladsen
  • Rensning af tagrender og udearealer.

Så blev det tid til en velfortjent frokost. Alle var enige om at det havde været en hyggelig dag og aftalte igen at mødes torsdag den 31. Oktober kl.9.00. hvor vi tager fat på de opgaver der ikke bliver løst på den store oprydningsdag søndag den 27. oktober.

Tak til alle fremmødte for bidrag til en dejlig og positiv dag. Man kan kun blive stolt af at være en del af havnen på sådan en solskinsdag.

De bedste sejlerhilsener

Kirsten