Referater fra ide- og debatdag

Der deltog godt 40 personer, som blev inddelt i 4 grupper.
Man kan jo kun blive glad og stolt over, at vi har en havn hvor så mange vil bruge en søndag eftermiddag, på at udvikle havnen og gøre den bedre.
Dejligt at se, at nogle af de nye medlemmer i havnen, også deltog.

Gruppe 1: Nye vedtægter

Vedtægterne blev gennemgået, og det er kun småting der skal rettes. Enighed om, at det var et godt og professionelt arbejde der var lavet. Miljøbestemmelserne om anvendelse af ulovlig bundmaling skal ikke skrives ind i vedtægterne, men er med i ordensreglementet. Bestemmelser for bådplads omhandler de ting vi har brug for.
Vedtægterne fremlægges på generalforsamlingen.

Gruppe 2: Hvilke regler skal der være omkring bedding og mastehus

Nye medlemmer fra Hvalpsund har valgt Virksund, grundet plads i mastehus, trods dyrt indskud.

Må vi ligge i vandet hele året?
Virksund er A-havn. Der er intet i vedtægterne der taler imod. Vandstand kan være et problem i forbindelse med pælelængde.
Ansvarsforsikring er krævet og kaskoforsikring.
Konklusion: Det er folks eget ansvar, men helt OK.

Må vi have mast på, på beddingspladsen?
Medlemmerne skal selv købe støtteben som er påkrævet. Bådene placeres i hjørne mod pynten.

Faste pladser i mastehus?
Faste pladser afskaffes, svært at administrere. Forslag om shelter i stedet for udvidelse af masteskur.
Masteudvalg nedsættes, masterne skal være i mastehuset.
Masteudvalg: Ole, Carsten.

På pladsen foran mastehuset, sættes der pæle op, så sejl kan vaskes og tørres.

Gruppe 3: Nedsættelse af indskud for nye medlemmer

Forslag:
Indskud nedsættes til 6.000 kr.
1. år intet indskud, prøve år
Indskuddet fordeles over op til 4 år. Med fuld stemmeret når 1. år er betalt.  Vedtægterne tilrettes også med ventelistemedlemmer.
I anledning af 50 års jubilæet, gives en rabat på 1.500 kr., så længe der er ledige pladser.
P.t. er der 15 % af pladserne der er tomme.
Undersøge om der kan laves Facebook-reklamer.
Banner(e) sættes op med ledige bådpladser og ”se mere i klubhuset”.
På hjemmesiden hvor pladsen med hjertestarter logoet er, listes fordelene ved Virksund Lystbådehavn op, og der sættes et reklameskilt op, ved smedjen og på/foran klubhuset.
Noget i retning af:
Som medlem i Virksund Lystbådehavn får du:
                      – Cafe med velsmagende mad, og god betjening
                      – Kran
                      – Dieseltank
                      – Sejlerskole
                      – Pigesejlads
                      – Mastehus
                      – Beddingsplads
                      – Festudvalg
                      – Kapsejlads
                      – et hyggeligt miljø, med engagerede mennesker

Gruppe 4: Hvordan fungerer klubhuset for medlemmer og gæster.

Lave spørgeskema:  undersøgelse år 2020 blandt gæstesejlere og autocampere for at få flere oplysninger om behovene
Fremviser:  permanent opsætning af fremviser i loftet i Cafe-lokalet og i mødelokalet.
Flere hylder til hæfter og blade:  opdelt i emner
Udbringning af varer:  f.eks. fra Ulbjerg eller Hald købmænd + evt. morgenbrød
Pokaler:  op på hylder over billeder, eller i et glasskab
Terrasse:  oversejl i stedet for parasoller, evt. gamle sejl
Behov for oprydning i gammelt sejlerkøkken:  Fjerne overskabe, og sætte gulv-til-loft skabe op, så rummets plads udnyttes bedre. De nye og større skabe kan benyttes af havn, gråsæler, sejlklub og køkken mv.
Etablere skydedør/foldedør:  i selve cafe-lokalet, så rummet kan udnyttes til større og mindre aktiviteter og til selve caféen.
Behov for mere plads i sejlerkøkken: Døren kan blændes af, og indgang etableres mod N-gavl. Der etableres oversejl/markiser i N- og V-gavl. Køkken gentænkes. Behov for gæsteplads, 2 ovne og 2 vaske.
Etablere unisex toiletter:  for at opnå større fleksibilitet. Lave vaskerum ved herretoilet, så vaskesøjle i sejlerkøkken flyttes.
Etablere LAN-forbindelser:  så lokalerne kan forberedes til E-sejlads.

Udvalg til 50 års jubilæet
Helle, Jette, Per, Malene, Mads, Lone, Morten meldte sig frivillig – dejligt
Der bliver kun 1 fest i 2021, og nyt festudvalg vælges i 2022.

Udvalg til bådpladser og beddingsplads
Ulf, Poul og Thomas blev valgt (mere eller mindre frivillig)

Er det ikke vildt hvor meget der kan komme ud af 2½ times snak med engagerede mennesker? Er der noget jeg har glemt, så sig til, det var ikke alt der var lige let at læse.
Vi takker alle for den store interesse for havnen, og de mange gode ideer. Vi kommer da ikke til at mangle opgaver at tage fat på

Vi ses forhåbentlig igen til næste år.
På bestyrelsens vegne

Gerda