Støtanker fra Joan og Martin

Kære alle (her nogle drømme/tanker, hvis økonomien tillader det)

Først og fremmest tak til Gerda for, at du i sin tid ”opfandt” disse idemøder. Tak til bestyrelsen for at holde fast ved disse.

Jeg ved godt, at man er nået rigtigt langt i planlægningen af det der nu bliver kaldt et multihus og måske er nye ideer ikke på sin plads nu, men:

Da jeg kom hjem og vendte problematikkerne omkring et for lille og dårligt placeret sejlerafsnit med konen, kom følgende overvejelser frem:

  1. Der er formodentlig plads nok i mastehuset, – på sigt, da flere på skift vil lade masten forblive på om vinteren – hvis ikke kan der for billig penge bygges en lille overdækning til 10 – 12 master.
  2. Vil det være muligt i forbindelse med toiletter og bad, at etablere et sejlerafsnit, som vender ud mod bro 5 og 6? (De fleste installationer skal jo laves under alle omstændigheder)
  3. Det eksisterende sejlerafsnit kan så evt. bruges til fryserum/oplagring etc. for kantinen. Det vil på sigt give plads til udvidelse/modernisering af køkkenet, så indtjeningsmulighederne forøges. Her tænkes på øget salg, hvor man også i høj grad tænker ”mad ud af huset” ind.
  4. Herved bliver det helt gamle sejlerkøkken frigivet til høje opbevaringsskabe for Gråsæler, festudvalg m.m.
  5. Vi undgår at rykke rundt på kontor og mødelokale

Venlig hilsen

Joan og Martin