Kollektiv bådisætning?

Er det en alternativ bådisætning? bliver der spurgt om.

Højvande og atter højvande, har nu været det dominerende billede på havnen en længere periode.

Både imponerende og voldsomt.

Men vi mangler stadig et par meters stigning før bådene går fri af stativerne😊