Udokumenterede udtalelser.

Den 12. december 2019 oplyste kassereren til et bestyrelsesmøde, at hun ikke havde tillid til formanden og hun fremkom med nogle udokommenterede oplysninger om min person og andre medlemmer i havnen.

Jeg vil heller ikke ligge skjul på, at jeg ikke er tilfreds med det samarbejde vi siden har haft i bestyrelsen.  På indkaldelsen til generalforsamlingen 2020 oplyste jeg, at jeg stillede mit mandat til rådighed for generalforsamlingen.

Som bekendt kunne vi ikke afholde generalforsamlingen på grund af Coronavirus og som det ser ud nu med forsamlinger kan vi formentlig først holde generalforsamling i  august  2020.

Jeg vil naturligvis stadig være en del af havnen, men min næstformand vil overtage de ting som jeg havde som formand fra den 1. juni 2020 og 3. måneder frem.

Niels-Ove