Bådisætning 2021

Kære alle
Så er der lavet lister som ligger i klubhuset
Når I skriver jer på så husk:
1. I skal være 2 mand/kvinde om hver båd
2. Kom i god tid
3. Bliv og hjælp hinanden (og os)
4. I er ikke skrevet på til et tidspunkt, men til en dag
Vi glæder os til nogle dage med glæde og højt humør
På kranteamets vegne
Martin Lindgaard