Dagorden til bestyrelsesmøde den 8. april

Bestyrelsen for havnen har besluttet, at dagsordenen til bestyrelsesmøder fremadrettet skal på hjemmesiden inden mødet. På det kommende bestyrelsesmøde den 8. april kl. 17.00 er dagsordenen som følger: 

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. marts 2021. 

3. Meddelelser fra formanden (KP) – Siden sidst:

a) Tømmeanlæg til holdingtanke

b) Status cafe

c) Status køkken

d) Status varmeanlæg

4. Status på Multihus (KB, AH og OL)

5. Økonomi – status (GP)

6. Arbejdsdag 25. april – Gennemgang af arbejdsopgaver

7. Jubilæum – 19.-21. august 2021 – status (KP og GP)

8. Generalforsamling – ny dato (KP) 

9. Eventuelt  

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 6. maj 2021 kl. 17.00 i klubhuset.