Generalforsamling den 27. maj kl. 19.00

Generalforsamling for Virksund Lystbådehavn afholdes efter vedtægterne punkt 7, torsdag 27. maj kl.19.00 i klubhuset.

I henhold til Virksund Lystbådehavns vedtægter offentliggøres dagsorden til generalforsamlingen senest 14 dage før generalforsamlingen på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.

Der er ikke indkommet forslag til emner til generalforsamlingens dagsorden ved fristens udløb.