Indkaldelse til generalforsamling den 27. maj


Ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn 2021

I henhold til Virksund Lystbådehavns vedtægter stk. 7, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 27. maj kl 19.00 Virksund Lystbådehavn

Dagsorden i henhold til vedtægterne stk. 7 pkt. 7.2:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsen forslår at Martin Lindgaard vælges til dirigent.

2. Formandens beretning 2020.

3. Regnskab for 2020.
Det reviderede årsregnskab for 2020 er vedlagt dagsorden

ÅRSREGNSKAB 2020

4. Orientering om budget for 2021, samt takstblad 2021.

TAKSTBLAD 2021

5. Orientering fra klubber og udvalg:
• Virksund Sejlklub
• Virksund havkajakklub
• Gråsælerne
• Turudvalget
• Multihusudvalget
• Bådplads og Beddingsudvalget
• Mastehusudvalget.
• Hyggeklubben
• Festudvalget- / supplering med 50 år jubilæumsudvalg

6. Forslag:
6a. Forslag fra medlemmer
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne
6b. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker at forelægge forslag til Vision for Virksund Havn 2030. Herunder vil der blive forelagt forslag til Multihus, klubhusombygning og langsigtet plan for renovering af vore broer

7. Valg til bestyrelsen – på valg er:
Formand: Kirsten Pugholm – valgt for 1 år i 2020 – modtager genvalg

Allan Handberg – valgt for 2 år i 2019 – modtager genvalg
Mary-Ann Steenbryggen Christiansen – valgt for 2 år i 2019 – modtager genvalg
Erik Nymann – valgt for 1 år i 2020 – modtager ikke genvalg

Valg af suppleanter – på valg er:
Rene Fjellerup – valgt for 2 år i 2019 – modtager genvalg

Valg af revisorer og revisorsuppleanter på valg er:
Revisor: Carsten Overgaard – valgt for 2 år i 2020.
Revisor: – Birgitte Hansen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Karin Bjerre Henriksen.
Revisorsuppleant: Claus Pedersen – valgt for 2 år i 2020.
Revisorsuppleant – Hans Egelund – valgt for 1 år i 2020 – på valg i 2021.

Valg af broformænd, på valg er:
Gl. havn og bro 1: Mads Bøvling
Bro 2: Steen Sørensen
Bro 3: Ejgil Boel Nielsen
Bro 4: Carsten Overgaard modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Adrian Siegenthaler
Bro 5: Arne Albertsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Per Nielsen
Bro 6: Kristian Hansen
Bro 7: Bent Pluszek
8. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Virksund Lystbådehavn er vært med øl/vand, kaffe og brød under generalforsamlingen.