Dagsorden bestyrelsesmøde 3.6.2021

Dagsorden for bestyrelsesmødet den 3. juni ses nedenfor. Referat fra mødet bliver lagt op snarest. 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. april 2021.

3. Konstituering af bestyrelsen

4. Meddelelser fra formanden (KP)
Siden sidst
Beslutning:

5. Status på Multihus (KB, AH og OL)
Beslutning:

6. Økonomi – status (GP)
Beslutning:

7. Strøm på broerne
a. Strømforsyning på bådene (KP)
b. Reparation af lampe bro 5 – løsning fra Kim. (MAC)
Beslutning:

8. Kran – status på teknik (AH)
Beslutning:

9. P-plads til autocampere. (AH)
Beslutning:

10. Jubilæum – 19.-21. august 2021 – status (KP og GP)
Ringedag til sponsorer, mv.
Beslutning:

Næste møde er den 5. august