Kajen ved kranen

Lige p.t. er der 2 både fortøjret langs kajen ved kranen. Pladsen er kun til meget kortvarig fortøjning, og bådene skal flyttes et andet sted hen.
Nogle af bådene på bro 0 kan ikke komme ud for dem.
Så hvis nogen ser / møder ejerne, så bed dem om at flytte båden.