Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 12. august 2021 kl. 17.00 i klubhuset


1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. juni 2021.
Beslutning: Referat godkendt

3. Meddelelser fra formanden (KP)
Siden sidst
a) Opsætning af mågeværn yderst på bro 5/6 iværksættes. Rene og Mads Bøvling aftaler opsætning.
b) Virksund Lystbådehavn opretter medlemskab af Campervenner.
c) Opvasker i cafeen virker ikke optimalt. Der bevilliges penge til en ny opvasker.
d) Den 5. august havde vi diesel og olieudslip i havnen. Udslippet blev håndteret at Beredskabsstyrelsen. Havnen skal ikke betale regning for oprydning, da fokus for udslippet ikke er kendt.

4. Status på Multihus (KB, AH og OL)
Beslutning: Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

5. Jubilæum – 19.-21. august 2021 – status (KP og GP)
Bestyrelsen blev orienteret om program for jubilæumsaktiviteterne og forskellige opgaver blev fordelt.
Bestyrelsen takker jubilæumsudvalget for et flot program og en fantastisk indsats med planlægning af jubilæet.

6. Eventuelt

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 2. september 2021 kl. 17.00 i klubhuset.