Dagsorden til bestyrelsesmøde den 2/9

Bestyrelsesmøde torsdag den 2. september 2021 kl. 17.00 i klubhuset


Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. august 2021.

3. Meddelelser fra formanden (KP)
Siden sidst


4. Økonomi – status (GP)

5. El på broerne (GP)

6. Stativer, kran betaling (AH)

7. Status på Multihus (KB, AH og OL)


8. Jubilæum – 19.-21. august 2021 – evaluering (KP og GP)
Beslutning:

9. Arbejdsdag i efteråret (MAC/KP)

10. Eventuelt

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 7. oktober 2021 kl. 17.00 i klubhuset.