Dagsorden til bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2021 kl. 17.00 i klubhuset


Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. september 2021.

3. Meddelelser fra formanden (KP)
Siden sidst
Beslutning:

4. Økonomi – status (GP)

5. Status på Multihus (KB, AH og OL)
Beslutning:

6. Autocampere om vinteren i havnen (KP)


7. Forenkling af hjemmesiden for nye medlemmer (OL)

8. Opdatering på pæle i havnen (RF og OL)

9. Arbejdsdag 31. oktober – opsamling på opgaver (MAC)

10. Eventuelt

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 4. november 2021 kl. 17.00 i klubhuset.