Referat fra bestyrelsesmødet den 7. oktober

Bestyrelsesmøde torsdag den 7. oktober 2021 kl. 17.00 i klubhuset

Deltagere:
Ole Lauritsen (OL), næstformand
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Gerda Pedersen (GP)– kasserer
Allan Handberg (AH)
Mary-Ann Christiansen (MAC) – sekretær
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Per Nielsen (PN)

Afbud: Kirsten Pugholm (KP)-formand

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. september 2021.
Referat fr 2. september godkendt.

3. Meddelelser fra formanden (KP)
Siden sidst
Beslutning:
Intet nyt siden sidst.

4. Økonomi – status (GP)
Havnen har i 2021 indtil dato, haft 695 overnatninger, som er det højeste antal nogensinde.
Regnskab for jubilæum er endnu ikke afsluttet.
Havnen har en god økonomi.

5. Status på Multihus (KB, AH og OL)
Ansøgning om etablering om Multihus er sendt til Skive Kommune. Herefter afventes høringsfrist.

6. Autocampere om vinteren i havnen (KP)
Beslutning: Der forsøges i vinter med to pladser til autocampere på P-pladsen foran bro 1. Allan Handberg er tovholder.

7. Forenkling af hjemmesiden for nye medlemmer (OL)
Forslag om opslag på hjemmesiden med orientering under overskriften ”Ønsker du en plads i Virksund Lystbådehavn”. Indmeldelsesblanketten er revideret så alle relevante oplysninger indhentes på én gang.
Beslutning: Sættes snarest muligt på hjemmesiden.

8. Opdatering på pæle i havnen (RF og OL)
Beslutning: Der er laves fælles aftale med Virksund Grundejerforening om leje af pælebanker. Rene og Per er tovholder.

9. Arbejdsdag 31. oktober – opsamling på opgaver (MAC)
Forslag til opgaver der skal løses på arbejdsdagen sendes til Mary-Ann.

10. Eventuelt
Ingen punkter

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 4. november 2021 kl. 17.00 i klubhuset.