Dagsorden til bestyrelsesmødet den 4. november

Så er det igen snart den første torsdag i måneden og bestyrelsen i Virksund Havn holder bestyrelsesmøde den 4. november kl. 17.00 i klubhuset. 

Deltagere er: 

Kirsten Pugholm (KP)-formand
Ole Lauritsen (OL), næstformand
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Gerda Pedersen (GP)– kasserer
Allan Handberg (AH)
Mary-Ann Christiansen (MAC) – sekretær
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Per Nielsen (PN)

Forslag til dagsorden:

  1. Vinterbadeklubben deltager fra kl 17-18 med drøftelse af fremtidigt samarbejde
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2021.
  4. Meddelelser fra formanden (KP)  Siden sidst        
  5. Økonomi – status (GP)
  6. Status på Multihus (KB, AH og OL)
  7. Kasserer efter generalforsamling (KP)
  8. Skabe på kontor
  9. Opsamling på arbejdsdag (MAC)
  10. Eventuelt

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 2. december 2021 kl. 17.00 i klubhuset.