Dagsorden til bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde torsdag den 9. december 2021 kl. 17.00 i klubhuset

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP)-formand
Ole Lauritsen (OL)
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Gerda Pedersen (GP)– kasserer
Mary-Ann Christiansen (MAC) – sekretær
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Per Nielsen (PN)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. november 2021.

3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
Beslutning:

4. Økonomi – status (GP)
a. Gennemgang af takstblad
b. Budget
Beslutning:

5. Status på Multihus (KB, AH og OL)
Beslutning:

6. Kasserer-funktion efter generalforsamling (KP)
Beslutning:

7. Betalingsautomat (KP)
Beslutning:

8. Opsamling af emner fra orienteringsaften med nye sejlere (MAC)
Beslutning:

9. Eventuelt

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 6. januar 2021 kl. 17.00 i klubhuset.

Afbud bedes meddelt til formanden