Dagsorden til bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde torsdag den 24. februar 2022 kl. 17.00 i klubhuset

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP)-formand
Ole Lauritsen (OL)
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Gerda Pedersen (GP)– kasserer
Mary-Ann Christiansen (MAC) – sekretær
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Per Nielsen (PN)

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. januar 2022.

3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst

4. Økonomi – status (GP)

 

5. Status på Multihus (KB, AH og OL)

6. Arbejdsdag forår 2022 (MAC)
Dato for arbejdsdag + opgaver.

7. Gennemgang af arbejdsgrupper (KP og MAC) – udskydes til efter generalforsamling?

8. Generalforsamling (KP) – planlægning
a. Forslag til vedtægtsændring
b. Gennemgang af valg ved generalforsamlingen, herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer

9. Eventuelt

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 3. marts 2022 kl. 17.00 i klubhuset.