Dagsorden til bestyrelsesmøde den 5. oktober

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. oktober, 2023 kl. 17.30 i klubhuset

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 9. september, 2023.
3. Status – Bådpladser (Ole)
4. Nyt fra formanden (MAC). a. Festudvalg på tværs af havn og sejlklub b. Spiritusbevilling til julefrokost c. Vild med vilje ved shelterne d. Cafe e. Rengøring f. Evaluering tømmestation
5. Status for Kranen (AH)
6. Økonomi (Per)
7. Lokalplan status (Kristian)
8. Legepladsskib (Bernd) (se bilag nedenunder)
9. Status på Website (SN)
10. Bæredygtighed Nordfjens – Orientering (SN)
11. Arbejdsdag (GG)
12. Eventuelt.

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 2. november, oktober, 2023 kl. 17.30 i klubhuset.

Afbud bedes meddelt til formanden inden onsdag.
Med venlig hilsen
Grete Glerup