Godt møde i gråsælerne

Gråsælerne i Virksund har haft den første komsammen i 2024, onsdag den 17. januar.

Vi havde, som sædvanlig, en rigtig hyggelig dag i klubhuset. Som det sig hør og bør gik snakken lystigt over det højtbelagte smørrebrød.

Da vi desværre er ved at være alt for få i Forgasterne, kom der forslag til, hvordan vi alle kan give et lille nap med, når vi behøver hjælp med div. småting.

Som det sikkert er alle bekendt, er egenbetalingen pr. gang sat til kr. 100,- KONTANT /pers.. Dette for at få fyldt lidt op i vor slunkne kasse ( vin til foredragsholdere mm.). Vi skal ikke lave det store overskud i kassen, men lidt på kistebunden er rart at have.

Vor nye kasserer, Susanne Nyholm, beder om kontant betaling hver gang. Det gik fint til dette møde. Alle havde været så flinke at hæve cool cash.

De arrangementer der kommer i fremtiden, regnes ud fra deltagernes egenbetaling, således at kassen ikke belastes unødigt! Her i forårssæsonen bliver det nok bare til at være hyggemøder i klubhuset hver onsdag i ulige uger.

Datoer for de næste møder er: 31.1., 14.2., 28.2., 13.3. og 27.3. Alle kl. 12.00 i klubhuset. Indkaldelse følger som sædvanlig og tilmelding er bindende!

Der bliver fortsat arbejdet med tanker for div. udflugter, foredrag debatter mm. Dette vil så først blive i efterårssæsonen. Er der nogle af Jer der har gode ideer til førnævnte, så kom med dem. Vi er meget interesseret i nye tiltag.

Mange hilsner, 
Forgasterne.