Fri adgang til bestyrelses referater

Bestyrelsen har besluttet ikke længere at have kode på referaterne fra møder i bestyrelsen.

Istedet vil de friholde referaterne for navne sager.

Så fremadrette er din vej til alle informationer på hjemmesiden blevet lettere.😊