Bestyrelsesmøde 19. maj 2020

Referat af Bestyrelsesmøde i Virksundlystbådehavn:

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand (afbud )

Kristian Brøns Nielsen (KBN)-sekretær

Kirsten Pugholm (KP)-næstformand

Allan Handberg (AH)

Gerda Pedersen (GP)– kasserer

Mary-Ann Christiansen (MAC)

Suppleanter:

Rene Fjellerup (RF)

Ole Lauritsen (OL)

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj 2020

Forslag til dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden.

Referat: Godkendt

  1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj 2020 – vedlægges dagsordenen

Referat: Godkendt

  1. Meddelelser fra formanden
  • Formanden har ordet.

Referat: Intet da formand havde meldt forfald.

 

  1. Bestyrelsens beslutninger som følge af formandens udmelding om at han trækker sig efter den udviste mistillid.

Referat: Der var enighed om at sætte nedenstående på havnens hjemmeside:

Næstformand overtager ledelsen i bestyrelsen.

Efter længere tids uoverensstemmelse og manglende samarbejde mellem formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Virksund Lystbådehavn, besluttede Niels Ove at stille sit mandat til rådighed ved den udmeldte generalforsamling den 14. marts 2020.

 Imidlertid kom Corona-krisen ind over os, så der ikke blev afholdt generalforsamling og bestyrelsen forsatte uændret i sammensætningen. Med de nuværende meldinger fra myndighederne ser det ud til, at generalforsamling for Virksund Lystbådehavn først kan afholdes i september.

Den fastlåste situation med uoverensstemmelse og manglende samarbejde, har betydet at bestyrelsen for Virksund Lystbådehavn per dags dato, har set sig nødsaget til at overtage formandens opgaver indtil der kan afholdes generalforsamling. Dette tiltag for at skabe ro i bestyrelsen og Virksund Lystbådehavn.

Virksund Lystbådehavn vil indtil generalforsamlingen tegnes af bestyrelsens næstformand Kirsten Pugholm. Niels Ove vil fremadrettet varetage opgaven vedr. ”Sikker Havn”, samt indgå i arbejdsgruppen for bygning af Multihuset.

Henvendelse vedr. bestyrelsen bedes fremover rettet til

Næstformand Kirsten Pugholm

Tlf. 25 27 20 30

Mail: kirstenpugholm@hotmail.com

  1. Øvrige praktiske forhold der skal aftales

Referat:

-Rene gennemgik møde med Broformændene. Det havde været meget konstruktivt. Der gøres et fint stykke arbejde.

-Allan giver Kim H. besked på at der kan igangsættes opgradering af strøm på broerne indenfor den angivne prisramme.

-Kristian vil på kommende møde afholde et minikursus i servicering af vores betalingsautomat.

  1. Næste møde aftales

Referat:  Næste møde aftales til 2. juni 2020. kl.  17.30  

  1. Eventuelt

Referat: Intet til referat 

                      

MVH

Kristian Brøns Nielsen, referent

Download referat her