Bestyrelsesmøde mandag den 17. august 2020

Referat bestyrelsesmøde Virksundlystbådehavn:

Deltagere:

Kirsten Pugholm (KP)-næstformand

Niels Ove Jespersen (N.O)

Kristian Brøns Nielsen (KBN)-sekretær

Allan Handberg (AH) (afbud)

Gerda Pedersen (GP)– kasserer

Mary-Ann Christiansen (MAC)

Suppleanter:

Rene Fjellerup (RF)

Ole Lauritsen (OL)

Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 17. august

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning: Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 30. juni 2020

Beslutning: Referat godkendt

 1. Meddelelser fra næstformanden
 • Siden sidst

Beslutning: Havnefoged planen har fungeret fint gennem sommeren. Tak til alle.

Kirsten har snakket med Jens om DSJ Cup.  Det er OK med at sejlere der deltager, ligger gratis i denne weekend. Der ryddes op bag materielgården så traktoren mm. kan stå der.  

 

 1. Status på økonomi og regnskab. (GP)

Beslutning: Bundlinjen ser meget fint ud. Vi har haft flere indtægter og mindre udgifter end sidste år. Der er 17 nye medlemmer og 13 i afgang siden nytår. Der er også flere gæstesejlere end sidste år.

 1. Forberedelse af Generalforsamling den 20. august 2020 – herunder gennemgang af bestyrelsens beretning. NO udsender forslag til beretning inden mødet.

Beslutning: Selv om uret teknisk set er sat i stå vil bestyrelsen fortolke det således at alle der aktuelt er medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen gennemgik herefter dagsordenen sammen med den foreslåede dirigent Martin Lidegaard. Beretningen fra NO afkortes de aftalte steder.

 

 1. Drøftelse af evt. uddybning af havnen (KP)

Beslutning: Der er enkelte steder i havnen hvor der kan være problemer med vanddybden. Det undersøges hvad en uddybning vil koste. Der er også forslag om reparation af stensætninger og forskønnelse af området ved Bro 0. Der sættes et punkt på næste dagsorden.

Ligesom punktet om opsætning af tank til tømning af toilettanke sættes på dagsordenen

 1. Forberedelse af Havnens jubilæum 2021 (KP)

Beslutning: Festudvalget suppleret med øvrige interesserede udgør jubilæumsudvalget. Vi drøfter senere budget hertil.

 1. Opdatering på arbejdsopgaver

Hvor langt er vi?

Beslutning: Den store gennemgang af opgaver udsættes til efter generalforsamlingen. Legepladsen males og sikkerheden gennemgår – ansvarlig MAC.

De offentlige toiletter. Vi skal forholde os til om de bør lukkes, da de udgør et stigende problem. NO forespørger Skive Kommune.  

 

 1. COVID-19 (MAC)

status.

Beslutning: Toiletter forsynes fortsat med rengøringsservietter. Fint med serveringspersonalet til buffet under havne festen.

 1. Næste møde – i forlængelse af kommende generalforsamling – kort møde. Bestyrelsen mødes forinden generalforsamlingen kl. 17. 30
 1. Eventuelt

Beslutning:

Vi drøftede langsigtet fremtidsplan for havnen. Tages op i den nye bestyrelse.  

MVH

Kristian Brøns Nielsen

Referent

Download referat her