Bådoptagning, efteråret 2020

FÆLLES – BÅDOPTAGNING I VIRKSUND

Bådoptagning med vognmand, der bliver IKKE arrangeret, fælles optagning med vognmand, dette betyder, at medlemmer der skal bruge vognmand, selv må sørge for det.

Kranens mastekran
Der tages master af fredag den 9 og 23/10 2020 fra kl. 12 til 18,00, onsdag den 7/10 2020 fra kl. 10 til 16,00 og onsdag den 14/10 2020 fra kl. 10 til 16,00.

Båd optagning med havnekranen:
Onsdag den 23. september 2020 fra kl. 9.00 til 16.00 Senior optagning, master fra kl. 9.00.
Lørdag den 10. oktober 2020 fra kl. 08.00 til 16.00, under 4,3 tons
Søndag den 11. oktober 2020 fra kl. 08.00 til 16.00, alle både.
Lørdag den 17. oktober 2020 fra kl. 08.00 til 16.00, alle både.
Søndag den 18. oktober 2020 fra kl. 8.00 til 16.00, under 4,3 tons.
Lørdag den 24. oktober 2020 fra kl. 08.00 til 16.00, alle både.
Søndag den 25. oktober fra kl. 08.00 til 12,00, alle både, herefter oprydning på kranpladsen og isætning af skodder ved klubhuset.

Der tages 2 både op i timen, det vil sige at man har ca.15 minutter til at vaske bund på båden, inden den køres på plads.
Pris 300 kr. pr. båd betales sammen med den årlige opkrævning af pladsleje.

Der bliver ophængt en liste på tavlen i klubhuset hvor man kan skrive sig på, fra starttidspunkt og frem. Man skal skrive sig på inden den søndag den 4. oktober 2020.

Hvis man ikke mener man kan deltage i de fælles båd optagnings dage, må man selv, aftale tid og pris, med en vognmand, kranfører og en traktorfører. Men en god ide er, at få det passet ind, det kunne være skønt, hvis vi kunne have alle både på land, og ryddet op med udgangen af oktober måned.
Med ønsket om at alle får sin båd godt på land.
Kran teamet.

Download optagnings-programmet her.