Dagsorden til bestyrelsesmøde 6.1.2022

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP)-formand
Ole Lauritsen (OL)
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Gerda Pedersen (GP)– kasserer
Mary-Ann Christiansen (MAC) – sekretær
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Per Nielsen (PN)

Bestyrelsesmøde torsdag den 6. januar 2022 kl. 17.00 i klubhuset


Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 9. december 2021.

3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
Beslutning:

4. Økonomi – status (GP)

Beslutning:

5. Status på Multihus (KB, AH og OL)
Beslutning:


6. Betalingsautomat (KP)
Beslutning:

7. Gennemgang af arbejdsgrupper (KP og MAC)
Beslutning:

8. Generalforsamling: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 31. januar. (MAC/KP)

9. Eventuelt

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 3. februar 2022 kl. 17.00 i klubhuset.