Referat fra bestyrelsesmødet den 9.12.2021

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP)-formand
Ole Lauritsen (OL)
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Gerda Pedersen (GP)– kasserer
Mary-Ann Christiansen (MAC) – sekretær
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Per Nielsen (PN)

Bestyrelsesmøde torsdag den 9. december 2021 kl. 17.00 i klubhuset


Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. november 2021.

3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
o Ny bogholder som fremadrettet skal hjælpe kasserer med regnskab
o Ny 5-årig aftale med forsikringsselskabet TOP

4. Økonomi – status (GP)
– Gennemgang af takstblad
– Budget
Beslutning:
– Takstbladet er revideret
– Budget for 2022 gennemgået

5. Status på Multihus (KB, AH og OL)
Uddybning til ansøgning til Multihus er indsendt til Skive Kommune
Beslutning:
Der følges op på ansøgningen i nærmeste fremtid.

6. Kasserer-funktion efter generalforsamling (KP)
Muligheder drøftes og afklares ved næste bestyrelsesmøde.

7. Betalingsautomat (KP)
Der er undersøgt tilfredshed hos andre sejlklubber, som er tilfredse med betalingsautomaten Harba.
Beslutning:
Der bestilles ny betalingsautomat Harba, som installeres inden sejlersæsonen.

8. Orientering af emner fra orienteringsaften med nye sejlere (MAC)

9. Eventuelt
– Brug af strøm når båden er på land.
Der er flere både på bedningspladsen der står med strøm i flere dage.
Beslutning: Der må kun anvendes strøm på både til opladning og vedligehold af batterier på både der står på land når ejer er i havnen.

– Der ønskes at referat fra bestyrelsesmøde lægges på facebook

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 6. januar 2021 kl. 17.00 i klubhuset.