Referat fra bestyrelsesmødet i maj

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. maj, 2022 kl. 17.00 i klubhuset

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)
Afbud: Rene Fjellerup, Kristian Brøns Nielsen

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 7. april, 2022.
Vi mangler referat på hjemmesiden fra sidste – det sker snarest muligt.
3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst:
Kirsten har fået et tilbud på en projektor fra Red Office. Der ”trædes vande”, da vi afventer svar fra forskellige sponsorater.
Kirsten har taget kontakt til Sofie fra Landsbypuljen, hvor der d. 9. juni tages beslutning, om vi er så heldige at få tildelt et sponsorat på 24.000 kr. Hvis dette lykkes, har vi en fin beholdning, og med tildelte fondsmidler fra sidste år mangler der godt 30.000 til en miljøstation på havnen. Og står vi en situation, hvor vi ”kun” mangler 30.000 kr., sættes projektet i gang.
Mary Ann styrede med sikker hånd arbejdsdagen, og det gik godt. Der var dog for lidt mad til de fremmødte, hvilket er meget uheldigt. Kristen og Mary Ann går listen af arbejdsopgaverne igennem, så vi kan få ordnet de sidste opgaver.
Mary Ann har været til fondsansøgningskursus i Skive, hvilket var godt kursus. Hun har fået hjemmearbejde for, hvor hun skal se nærmere på forskellige fonde, som vi kan søge.
I øjeblikket er det meget fokus på miljø, så derfor kan der være en mulighed for at søge fonde til de sidste udgifter til miljøstationen.
4. Økonomi – Status (PN)
Per fortæller, at han har et godt samarbejde med vores nye sekretær, Berit. Det kører som det skal, og Berit er i gang med bogføring. Der efterlyses sammenligning ift. sidste års regnskab.
Der er særligt fokus på afregningerne med cafeen, som skal afstemmes inden der betales.
5. Status på multihus (KB, AH)
Vi er fortsat i proces, og vi har et ønske om at ”speede” processen op, så vi kan komme videre ift. nabohøring mv.
6. Introduktion af det nye betalingssystem (PN, SB)
Vi afventer systemet – Automaten kommer seneste i dag eller i morgen. Så introduktionen tages med til næste bestyrelsesmøde. Per er klar til at tage imod automaten.
7. Gennemgang af de nyreviderede arbejdsbeskrivelser for udvalgsarbejde (GK)
De tilrettes endeligt.
8. Miljøstation (KP) Vi afventer svar indtil d. 9. juni, og alle undersøger prisen mellem to udbydere.
9. Autocampere (AH)
Der sættes fokus på at lave nogle gode faciliteter, så det kan være attraktivt for campere ad være på havnen. Det kan være en mobil platform/terrasse med bordbænkesæt. Det overvejes samtidig om det skal et par ”luksus” autocamper-pladser ved græsområdet ud til Tangen. I så fald skal der tilrettes med grus. Det vurderes, at det kan koste et par tusind kroner. Så kan de anvendes, når beddingspladsen er fuld af både.
Samtidig flyttes camper-skiltet til P-pladsen hvor der ikke står både om vinteren – Der laves et strømsystem til P-pladsen.
10. Eventuelt
Standerhejsning på lørdag d. 7. maj. Festudvalget forsøger at stable hygge med spisning efter standerhejsningen. Der ligger desuden frihavnsmærker hos Anette i cafeen, som kan udleveres, og ellers kan Brøns muligvis dele dem ud.
Kranudvalget har udfordringer med, at der skal drysses både i udenfor listetiderne – Det er frivillig arbejdskraft. Samtidig er der mange både på land endnu, og folk får ikke meldt sig til på listerne. Det besværliggør koordinationen af arbejdet i kranudvalget. Desuden afgør Kranteamet selv, om de kan sætte en båd i udenfor listetiderne. På efterårsmødet i kranteamet drøftes problematikken, og måske vil der være en dialog mellem teamet og bestyrelsen, hvis det fx skal koste et beløb at få et løft udenfor liste-tid. Desuden skal det drøftes, om det skal have økonomiske konsekvenser (prisen på et kranløft), hvis man skrevet sig på listen, og herefter udebliver.
Det er desuden vigtigt, at der er ryddeligt omkring bådene, der ligger på land, da vi har brug for at flytte rundt på bådene efter behov – Alle opfordres til, at der er så opryddeligt som muligt.
Volden på beddingspladsen skal gøre smallere i bunden af volden. Hermed bliver pladsen udvidet, og der kan måske være plads til 4 – 6 ekstra både. Arbejdet foregår ved, at der skal skrabes jord af volden. Det er rent jord, som skal placeres hensigtsmæssigt. Det ved Steen (vognmand), hvor det er muligt at komme af med jorden.
Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 2. juni 2022 kl. 17.00 i klubhuset.