Sct. Hans i Virksund

Vanen tro holder foreningerne i Virksund fælles Sct. Hans aften
Den 23. juni kl. 20.00 på Odden
 
Program:
Kl. 20.00 Velkommen ved Martin Lindgaard (Virksund Borgerforeningen)
Kl. 20.05 Båltale ved Jens Kofoed (Virksund Sejlklub)
Kl. 20.15 Bålet tændes
Og vi synger ”Midsommervisen” og derefter endnu et par sange fra den danske sangskat
 
På vegne af – Grundejerforening – Fritidsfiskerforening – Havnen og Borgerforeningen
 
Martin Lindgaard
Formand