Dagsorden til bestyrelsesmøde den 18.8

Bestyrelsesmøde torsdag den 18. august, 2022 kl. 17.00 i klubhuset

Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. maj, 2022.
3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
4. Økonomi – Status (PN)
5. Status på multihus (KB, AH)
6. Udgravning ved beddingsplads (MAC)
7. Optagning af båd med mast (KP)
8. Shelters, se bilag og evt. link: https://udinaturen.dk/shelter/121941 (GK)
9. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 1. september 2022 kl. 17.00 i klubhuset.