Referat fra bestyrelsesmødet den 18. august

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 18. august, 2022 i Virksund Lystbådehavn

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)
Afbud: Søren Barasinski


Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. juni, 2022.
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
Der er indkøbt grøn/rød-vendeskilte, der skal sættes op. Der skal markeres nogle ”båse” på ydersiden af bro 5, 6 og 7. Kristian og René står for markeringen.
Havnefoged-tjansen har fungeret fint hen over ferien.
Havnen donerer en gave til havnefesten næste lørdag.
Bestyrelsen opfordrer cafeen til at oplyse om åbningstider, da der er mange henvendelser til formanden.

4. Økonomi – Status (PN)
Det går som forventet, dog er indskuddet i år ikke helt så stort som sidste år. Vi har haft færre udgiftsposter på havnen i år end sidste år.
Indtægter fra besøgende ser lovende ud og især er autocamperne en positiv gevinst for havnen.

5. Status på multihus (KB, AH)
Projektet har været i høring, processen fortsætter, og der afventes nu høringssvar.

6. Udgravning ved beddingsplads (MAC) Skråningen udgraves hurtigst muligt. Der tages kontakt til Skov, Ulbjerg, som giver en pris på arbejdet.

7. Optagning af båd med mast (KP)
Der har været forespørgsel på, om både kan sættes på land med mast. Der er argumenter for og imod, og besluttes, at dette punkt udskydes pt.

8. Shelters, se bilag og evt. link: https://udinaturen.dk/shelter/121941 (GK)
GK bliver kontaktperson ift. sheltersspørgsmål, og ordningen fortsætter som nu, hvor det er ”først til mølle” princippet ift. overnatning.

9. Eventuelt
Der kommer muligvis til at mangle stativer, og pt. koster de i 15 – 16.000 kr/stativ. De bestilles hjem, hvis der opstår et behov. Stativerne kan leveres fra dag til dag.
Vi skal/bør undersøge fordele/ulemper ved GTL-Fuel, der er mere miljøvenlig end den traditionelle marinediesel. Samtidig kan GTL forårsage skader på ældre motorer.
Vi ønsker, at emhætten i sejlerkøkkenet bliver sat op – Søren er på sagen.
Fremover skal der i forbindelse med et kort kranløft trækkes en ”billet” i betalingsautomaten, for at lette regnskabsarbejdet. Det gælder dog ikke ved standart løft om efter-og foråret.
Vi har fået fondsmidler til en ny projektor og dertilhørende højtalere. Systemet indkøbes og sættes op. Allan og Kristian er drivkræfterne.
En del af udhænget ved materielhuset skal skiftes, det er i stykker.

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 1. september 2022 kl. 17.00 i klubhuset.

Afbud bedes meddelt til formanden
Med venlig hilsen
Grete Glerup