Dagsorden bestyrelsesmøde den 1. dec.

Bestyrelsesmøde torsdag den 1. december, 2022 kl. 17.00

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)
Afbud:

Mad: Der vil blive serveret en let anretning ca. kl. 19.

Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. oktober, 2022.
3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
4. Takstblad (Alle)
5. Budget og Økonomi Status (PN)
6. Status på multihus (KB, AH)
7. Café – Sidste nyt (KP, MAC)
8. Miljøstation-og tankanlæg (PN)
9. Dato for møde om visionsplan (MAC)
10. Eventuelt

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5. Januar, 2023 kl. 17.00 i klubhuset.

Afbud bedes meddelt til formanden
Med venlig hilsen
Grete Glerup