Dagsorden til generalforsamlingen den 4. marts

Hermed dagsorden til den ordinære generealforsamling. Regnskab og takstblad sendes ud i uge 8.

 

Ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn 2023

I henhold til Virksund Lystbådehavns vedtægter stk. 7.

Lørdag den 4. marts kl. 13.00 Virksund Lystbådehavn

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne stk. 7 pkt. 7.2.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsen forslår, at Martin Lindgaard vælges til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning 2022.

3. Regnskab for 2022.

4. Orientering om budget for 2023, samt takstblad 2023.

5. Orientering fra klubber og udvalg:

• Virksund Sejlklub • Virksund havkajakklub • Gråsælerne • Turudvalget • Multihusudvalget • Bådpladssudvalget • Kranteamet • Mastehusudvalget. • Hyggeklubben • Vinterbadeklubben • Festudvalget

6. Forslag til den ordinære generalforsamling:

6a. Forslag fra medlemmer Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne

6b. Forslag fra bestyrelsen

Nuværende formulering:

§ 17. Havnens bådpladser 17.1. Havnens bådpladser stilles til rådighed for medlemmer og klubber, der har betalt herfor.

Foreslås ændret til denne formulering:

§ 17. Havnens bådpladser 17.1. Havnens bådpladser stilles til rådighed for medlemmer og klubber, der har betalt herfor. Virksund Lystbådehavn tilbyder, at vore medlemmers både kan stå bedding med mast på om vinteren, dog kun på områder udpeget af kranteamet og kun ved at leje et sæt ekstra støtteben til havnens stativer. Støtteben kræves til både der er 30 fod eller større. Special instruktion om delvis afrigning, udspænding af fald, mm skal overholdes. Bådejer tjekker egen police i forhold om der er forsikringsmæssig dækning.

7. Valg til bestyrelsen – på valg er:

Formand for bestyrelsen og bestyrelsesmedlem, Kirsten Pugholm – modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem, Mary Ann Christiansen – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem, Allan Handbjerg – modtager genvalg.

Valg til formand for bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår Mary Ann Christiansen til formand for bestyrelsen.

Valg af suppleanter – på valg er:

Suppleant, Rene Rosenhold – modtager ikke genvalg.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter – på valg er: Revisor: Karin Bjerre

Revisorsuppleant: Claus Pedersen.

9. Orientering og valg af broformand/-mænd:

Gl. havn og bro 1: Nuværende broformand – Poul Mackenhauer.

Bro 2: Nuværende broformand – Steen Sørensen

Bro 3: Nuværende broformand – Ejgil Boel Nielsen

Bro 4: Nuværende broformand –

Bro 5: Nuværende broforpmand – Ole Lauridsen

Bro 6: Nuværende broformand – Kristian Hansen

Bro 7: Nuværende broformand – Bent Pluszek

10. Eventuelt