Generalforsamling den 4. marts 2023

Virksund Lystbådehavn afholdt lørdag den 4. marts den årlige generalforsamling. Stort fremmøde med 62 personer, heraf 48 stemmeberettigede.

Kirsten Pugholm fremlagde bestyrelsens beretning for det seneste år – et år hvor vi kom ud af coronaens skygge og igen kunne bevæge os frit. Referat inkl. beretning og status på økonomi, samt takstblad, budget og årsregnskab kan downloades nedenfor.

Skal vi fremhæve lidt fra beretningen, fik vi desværre ikke godkendt vores plan for Multihuset, men i stedet er det fra Skive Kommune besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, som giver os mulighed for at få fremtidssikret vores havn.

Vi har i starten af 2023 fået ansat en ny forpagter af cafeen – Alex Nielsen. Vi byder Alex Nielsen velkommen og glæder os til samarbejdet.

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen havde fremsat forslag til at både kan stå på bedding med mast som vedtægtsændring. Bestyrelsen trak forslaget tilbage, da forslaget til ændring skal tilføjes ”Bestemmelser for bådpladser”. Generalforsamling besluttede, at forslaget afprøves i 2023/2024 og sættes på generalforsamling i 2024 til endelig afgørelse.

Kirsten Pugholm valgte at træde tilbage som formand for Virksund Lystbådehavn. Vi takker Kirsten for hendes store indsats for havnen gennem de seneste fire år.

På valg var Mary-Ann Steenbryggen Christiansen og Allan Handberg, som begge modtog genvalg, herunder Mary-Ann Steenbryggen Christiansen som formand for Virksund Lystbådehavn.

På valg var også Rene Fjellerup, som ikke modtog genvalg. Vi takker Rene for hans store indsats i havnen og særligt i forhold til vedligehold af broer og pæle.

Bestyrelsen foreslog Bernd Krause og Svend Nordby til bestyrelsen. Begge blev valgt af generalforsamlingen og vi vil gerne byde Bernd og Svend velkommen i bestyrelsen og ser frem til samarbejdet.

Ole Lauritsen fik for sit store arbejde med håndtering af bådepladser og venteliste to flasker rom. Tak for den store indsats.

Som afslutning på generalforsamling havde vi valgt at udnævne en æresmedlem af Virksund Lystbådehavn. Som æresmedlem blev Ulf Karlsen udnævnt på baggrund af han store hjælpsomhed og synlighed i havnen. Tak for det Ulf.

På vegne af bestyrelsen

Mary-Ann Steenbryggen Christiansen