Referat fra bestyrelsesmøde den 4. marts 2023

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)

Afbud: Rene Fjellerup

Bestyrelsesmøde lørdag den 4. marts 2023 kl. 10.30 i klubhuset

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Meddelelser fra formanden – siden sidst (KP)

Der er en sag om manglende betaling, rykkere er udsendt, og der overvejes en inkasso.

I forbindelse med en forsømt bød, der har ligget gennem længere tid på havnen, har ejeren nu fjernet båden efter opfordring fra formanden. Der ligger en anden forsømt båd ved bro 7, hvor ejeren er kontaktet, og ejeren har intentioner om at arbejde med båden.

3. Godkendelse af regnskabet 2022 (PN)
Regnskabet for 2022 blev godkendt og underskrevet.

4. Generalforsamling (alle)
Dagsordenen blev gennemgået med efterfølgende klargøring af lokalet til generalforsamling.