Virksund Lysbådehavn igen certificeret som SIKKER HAVN

En stor tak til Leif Folke og Niels Ove Jespersen for det store arbejde med at få Virksund Lystbådehavn re-certificeret til SIKKER HAVN.

 

Virksund Lystbådehavn er via FLID (Forening af lystbådehavne i Danmark) for 3. gang blevet certificeret som SIKKER HAVN, som giver os rettet til at bære et flag der angiver at vi er sikker havn certificeret.

En sikker havn certificering: Betyder i korte træk at havnen har tilstrækkeligt med rednings- og sikkerhedsudstyr til en hurtig og førsteindsats, hvis uheldet er ude.

Certificering som sikker havn gælder for en 3-årig periode, hvorefter havnen skal re-certificeres.

 

For at blive certificeret har vi opstillet følgende materiel:


  1. Redningsposter, opsat med max 75 m. afstand. På poster er der opstillet redningsstiger og redningshager med instruktion om brug af redningsmateriellet. Ligeledes er der på hver bro en håndslukker på posterne.
  2. Fastmonterede stiger på broerne med reflekterende farve. Redningsposterne er ligeledes forsynet med reflekterende farve.
  3. Håndslukker er opsat ved brændstofanlæg og plads ved olie og kemikalieaffald.
  4. Der er 1-hjælps kasse i cafeteriet samt gang ved kontoret.
  5. Hjertestarter der er tilgængelig døgnet rundt. Opstillet ved forgang til kontoret.
  6. Der er udfærdiget beredskabsplan for første indsats ved ulykker.
  7. Diplom for sikker havn certificering ophængt ved cafeteriet.

 

For certificering og vedligeholdelse af redningsudstyr: Leif Folke og N.O. Jespersen.

Der foretages løbende kontrol af udstyr og plan for vedligeholdelsesinstruktioner følges.

Minimum en gang om året afholdes en øvelse for medlemmer hvor alt redningsudstyr gennemgås, ligesom der bliver afholdt kurser i brug af hjertestarter.

 

Via flid og Trygfonden har vi fået 2 redningsstiger med lys. En stige er opsat mellem bro 3 og 4 og den anden stige vil blive opstillet ved kranpladsen.


/ Formanden