Plan for Bådoptagning 2023

Kære alle
Bådoptagning:
1. Listerne er nu lagt frem i klubhuset
2. Kranen forventes køreklar først i oktober
3. Jeg laver en “tidlig” bådoptagning så snart det kan lade sig gøre
4. Støtteben til både over 30 fod der skal op med mast kommer først i oktober
5. Kranudvalget har besluttet, at mindre både som skal op med mast bliver placeret fra Vippecontainer og nordpå
6. De både som har ligget på beddingspladsen hele sommeren flyttes derfor snarest
7. Vil I godt sørge for, at der er ryddet op så de kan flyttes
På kranteamets vegne
Martin Lindgaard